Hiding Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
Hiding Place!
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij Jezus ben je altijd welkom.
 
Bij Hem ben je veilig.
 
 
 
 
 
U bent een Hiding place
 
Een Schuilplaats in gevaren.
 
Bij  U mag je komen
 
 als je het moeilijk hebt
 
U zorgt voor ons
 
U  houdt van ons
 
U  gaf Uw Leven
 
voor een ieder van ons.
 
 
 
 
Jezus is het Licht
 
van de wereld.
 
Laat je hart vullen met
 
Zijn Licht en Leven.
 
 
 
 
  
 
Jezus beschermt jou:
    
Vader, ik mag bij U zijn
 
Onder Uw vleugelen
 
Onder uw hoede
 
wees als een Vader voor mij
 
Verlaat mij nooit
 
Ik kan echt niet meer zonder U
 
U bent alles voor mij
 
U bent mijn hele leven
 
Ik wil voor eewig in U zijn
 
In Uw armen vertoeven
 
Bedek me met Uw warmte
 
Amen                  
 
 Tears of Love Pictures, Images and Photos
 
  
 
 
 
   
Photobucket
 
  
 
  
U bent de Redder van de Wereld
 
Het Lam van God
 
U hebt voor Eeuwig
 
Overwonnen
 
Arend
 
 
 
    
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
Schuil bij Hem
 
als je het moeiljk hebt.
 
Hij is er voor je.
 
Bij Hem kun je altijd terecht
 
en ben je altijd welkom.
 
 
  
 
   
Hij wil je Vriend zijn
 
Hij wil dat je je hart aan Hem overgeeft
 
Zodat Hij voor je kan zorgen
 
en je beschermen
 
  
 
 
  
 
  
Bij Jezus ben je veilig.
 
Hij redt jou in je diepste nood
 
als je Hem aanroept.
 
 
 
Smaller Jesus Walking on Water Pictures, Images and Photos
 
   
 
   
 
 
 
   
 
 
  
Jezus pleit voor ons
 
bij Zijn Hemelse Vader
 
die ook onze Vader is.
 
 
    
 Jezus is de Weg,
 
de Waarheid en het Leven.
 
Hij is de Opgestane Heer.
 
Hij heeft de dood overwonnen.
 
 
 
 
 
 
Laatste reacties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn aanbidding is voor U
 
 
Genade groter dan het leven
Liefde sterker dan de dood
Zonde door het kruis vergeven
Voor degene die gelooft

Jezus, mijn aanbidding is voor U
Jezus, mijn aanbidding is voor U

Elke dag leef ik voor uw eer
Elk moment bent U mijn hoogste Heer
Heel mijn hart gaat uit naar U
Mijn grootste passie is voor U
Jezus, voor U is alle eer

Verlossing van een eindig leven
Redding uit de diepste nood
Een grote toekomst is gegeven
aan degene die gelooft

Jezus, mijn aanbidding is voor U
Jezus, mijn aanbidding is voor U

Elke dag leef ik voor uw eer
Elk moment bent U mijn hoogste Heer
Heel mijn hart gaat uit naar U
Mijn grootste passie is voor U
Jezus, voor U is alle eer

Jezus, mijn aanbidding is voor U 4x
Halleluja, Halleluja

Elke dag leef ik voor uw eer
Elk moment bent U mijn hoogste Heer
Heel mijn hart gaat uit naar U
Mijn grootste passie is voor U
Jezus, voor U is alle eer

tekst en muziek: Ramon Plakke
 
 
 
 
 

Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus
 
 
Een weg moest Hij gaan als Koning Knecht
De Weg te zijn, door onze schuld te dragen
 
Een waarheid die Hij als mens door Zijn leven liet zien.
De Waarheid te zijn die zich overgaf en aan liet klagen
 
Jezus die de weg naar de Vader heeft bereid
Voor de mensheid die het Leven was kwijtgeraakt
 
Jazus die de relatie tussen mens en God herstelde
En de mens die dat aanvaardt weer Mens heeft gemaakt
 
Die Jezus zegt ook vandaag  Ik ben de Weg en de Waarheid
Durf verder te kijken dan naar de kribbe en het kruis
 
Ik ben jouw Weg en ben voor jou het Leven
Pak Mijn Hand, dan bereng Ik je bij Mijn Vader thuis.
 
 
 
 
Lees meer...

 

 

 

U bent Heilig

(Man) (Vrouw)
U bent heilig - U bent heilig
U bent machtig - U bent machtig
U bent waardig - U bent waardig
Eer en ontzag - Eer en ontzag

Ik wil volgen - Ik wil volgen
Ik wil luist'ren - Ik wil luist'ren
Van U houden - Van U houden
Iedere dag - Iedere dag

(Refrein)
(man) (vrouw)
Ik wil zingen - U die koning bent
En juichen - en de hoogste Heer
In aanbidding - U de machtige
mij buigen - Kwam op aarde neer
U de Heer - Als Emannuel
aller Here - God zal met ons zijn
U mijn God - Als het Lam van God
Wil ik eren - Zo volmaakt en rein
Ik wil zingen - U die leven geeft
En juichen - Mij bevrijding bracht
In aanbidding - En voor eeuwig leeft
mij buigen - U hebt alle macht
U de Heer - U de Alfa, Omega
aller Here - Eens zal ik U zien
U mijn God - U mijn Meester, Messias,
Wil ik eren - Verlosser en Vriend(man + vrouw)
U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen voor U.
U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U.
Opwekking 609

 


Lees meer...
 
 
 
 
 
Here Jezus
Ik aanbid U
met mijn hele hart
met al wat in mij is
wil ik U aanbidden, Heer
U grootmaken
Voor U leven
E.r zijn geen woorden voor
om uit te drukken
hoe groot U bent.
U bent groot.
Ik ben klein en nietig
een zondaar.
toch mag ik bij U komen
iedere dag weer
en reinigd U mij
met Uw kostbare Bloed.
U bent een Vader voor mij
 
Jasmijn
 
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn vriend.
Want U nam de straf op U die ik had verdiend.
De grote Verlosser, mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

Mijn Jezus, ik hou van U, want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij.
Voor mij de genade, een doornenkroon voor U.
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

Ik zal van U houden in leven en dood.
En ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U:
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij vóór U, in uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid, zal 'k zingen voor U:
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu,
maar nooit zoveel als nu.

Opw. 392

 
 
 
Lees meer...   (2 reacties)
 
 
 
 
 
Wat een Liefde
 
Hij zette Zijn eigen Leven opzij.
Hij zette Zijn eigen verlangens opzij.
Hij zette Zijn eigen dromen opzij.
 
Om Zijn Leven te geven voor ons.
Hij heeft alles gegeven voor ons.
Hij werd gepijnigd, geslagen gegeseld bespot, gekruisigd,
Voor ons.
 
Wat een Liefde.
Daar zijn gewoonweg geen woorden meer voor.
Bij hem wil ik horen.
Dit is Echt, Zuiver en Goed.
Jezus is Echt. en geen ander.
Wat een liefde
 
Jasmijn
 
 
Lees meer...   (2 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl