Hiding Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
Hiding Place!
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij Jezus ben je altijd welkom.
 
Bij Hem ben je veilig.
 
 
 
 
 
U bent een Hiding place
 
Een Schuilplaats in gevaren.
 
Bij  U mag je komen
 
 als je het moeilijk hebt
 
U zorgt voor ons
 
U  houdt van ons
 
U  gaf Uw Leven
 
voor een ieder van ons.
 
 
 
 
Jezus is het Licht
 
van de wereld.
 
Laat je hart vullen met
 
Zijn Licht en Leven.
 
 
 
 
  
 
Jezus beschermt jou:
    
Vader, ik mag bij U zijn
 
Onder Uw vleugelen
 
Onder uw hoede
 
wees als een Vader voor mij
 
Verlaat mij nooit
 
Ik kan echt niet meer zonder U
 
U bent alles voor mij
 
U bent mijn hele leven
 
Ik wil voor eewig in U zijn
 
In Uw armen vertoeven
 
Bedek me met Uw warmte
 
Amen                  
 
 Tears of Love Pictures, Images and Photos
 
  
 
 
 
   
Photobucket
 
  
 
  
U bent de Redder van de Wereld
 
Het Lam van God
 
U hebt voor Eeuwig
 
Overwonnen
 
Arend
 
 
 
    
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
Schuil bij Hem
 
als je het moeiljk hebt.
 
Hij is er voor je.
 
Bij Hem kun je altijd terecht
 
en ben je altijd welkom.
 
 
  
 
   
Hij wil je Vriend zijn
 
Hij wil dat je je hart aan Hem overgeeft
 
Zodat Hij voor je kan zorgen
 
en je beschermen
 
  
 
 
  
 
  
Bij Jezus ben je veilig.
 
Hij redt jou in je diepste nood
 
als je Hem aanroept.
 
 
 
Smaller Jesus Walking on Water Pictures, Images and Photos
 
   
 
   
 
 
 
   
 
 
  
Jezus pleit voor ons
 
bij Zijn Hemelse Vader
 
die ook onze Vader is.
 
 
    
 Jezus is de Weg,
 
de Waarheid en het Leven.
 
Hij is de Opgestane Heer.
 
Hij heeft de dood overwonnen.
 
 
 
 
 
 
Laatste reacties
 
                      
 
 
  
Photobucket - Video and Image Hosting
 
  
Op deze weblog staat de Here Jezus Christus centraal.
 
Hij is de : Hiding Place. (Schuilplaats)
 
Bij Hem kun je terecht als je het moeilijk hebt.
Hij laat je nooit in de steek en zal er voor je zijn.
In tijden van nood zal Hij je dragen.
De Heilige Geest zal je hart vertroosten.
God laat je nooit in de steek!
 
@Beloved Daughter
(Jasmijn)
 
 
 
Reacties (25)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
God within
 
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
Jezus is de deur.
Bij Hem mag je binnenkomen.
Bij Hem ben je Veilig.
Schuil bij Hem.
 
 
 
Jezus zegt:
 
" Komt tot mij,
allen die vermoeid en belast zijn.
En Ik zal je rust geven."
 
 
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus is de Weg
de Weg , de Waarheid en het Leven
de Weg naar het Paradijs
de Weg naar het Eeuwige leven
 
Tenminste....
Als je je hart aan Hem geeft
Als je niet je eigen weg gaat
of de weg van de wereld om ons heen
 
Dan is het een belofte
dat we in Zijn paradijs mogen komen
een paradijs waar echte vrede en vreugde heerst
waar eerlijkheid is en recht
 
Maar alleen diegenen mogen daar komen
die zuiver van hart zijn.
die hun harten hebben schoongewassen
door het Bloed van Jezus Christus.
 
Door Zijn Bloed
door Zijn offer aan het Kruis
worden we schoongewassen
Dat is de keus
die een ieder van ons moet maken
 
Wat kies jij?
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
God is bij ons
Hij is dichterbij ons dan we denken.
Zijn Vaderlijke Liefde omringt ons.
Hij wil niets liever
dan contact met ons hebben.
Hij is betrokken met een ieder van ons
En als we bij Hem komen
met ons verhaal
met de dingen waar we zo me zitten
Dan luistert Hij met Zijn luisterende oor
Hij is betrokken.
En als we het in Zijn handen leggen...
als we het durven overgeven aan Hem.
Als we Hem durven te vertrouwen
zal Hij ons steunen
maar ook voor uitredding zorgen.
God draagt Zijn kinderen.
 
Jasmijn
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
Jezus Grote Liefde:
 
Men mag zichzelf ook vragen geven
want mensen geven mij deze vragen niet
maar mijn geweten wil het antwoord weten
ofschoon men deze vragen niet graag hoort en ziet.

Men spreekt dat Jezus grote liefde
eerst door de mens open moet gaan,
want Jezus liefde is ons in Genade toch gegeven
met Zijn Liefde kan de mens alleen dan verder gaan.

Zo nemen we Zijn Liefde in alles mee
maar ik zou Jezus even willen vragen
mag ik en kan ik in alles mee ook doen
kan U met mij dan alles dragen ?

Ja, dat zou ik even willen zeggen
mag ik bij U ook ongehoorzaam zijn
of zal ik maar niet ernstig overleggen
en doe zo mijn water bij de wijn ?

Want, kan ik met met Jezus liefde
mijn vijand ook als mijn vijand zien ?
Dan is dat voor mij een pijnlijk ongerief
want er staat;
heb je wel je vijanden lief?

Jezus hoorde mijn vragen toen even aan
En sprak: " Ik wil je voor altijd zeggen,
 laat je hart en handen
voor Mij alleen maar open staan
want met Wapen van Mijn Liefde
kom je als Mijn overwinnaar aan."
 
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
Ik hou van U
 
Lieve Vader in de hemel
U zorgt zo goed voor mij
U laat mij nooit alleen, Heer
U bent er altijd bij.
 
Als een schaap is weggelopen
En de weg terug niet vindt
Zal de herder blijven zoeken
Zo zoekt U mij op
Want ik ben Uw kind
 
            Ik hou van U
            U bent mijn Heer
            U bent mijn God
            Ik hou van U
            Uw liefde voor mij
            Is niet te meten zo groot
            Ik hou van U
            U bent mijn Heer, mijn God
 
Onder de vleugels van haar moeder
Zit een kuikentje zo klein
Veilig en geborgen
Zo mag ik bij U zijn
 
Als een arend, die leert vliegen
En zijn eigen nest verlaat
Wordt gedragen door zijn vader
Zo draagt U mij
als het moeilijk gaat.
 
 
 
Lees meer...
 
 

Er is zoveel te klagen,
waar wij niet naar vragen.
Er is zoveel verdriet,
dat geen mens ziet.
Er is zoveel lijden,
dat wij niet bestrijden.
Er is zoveel haat,
waarbij niemand is gebaat.
Er is een God,
Die alles ziet.
Er is een God,
en in Zijn groot ontfermen,
lijdt Hij zoveel verdriet.

 van der Scheer
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
God,  U bent mijn hoop 

Het stormt om mij heen en ik voel me verward
Maar diep in mijn binnenste diep in mij hart
Weet ik dat U daar bent
En dat U mij bij name kent

Heer ik weet niet waar deze weg toe leidt
En in mijn gedachten heerst er een strijd
Maar ik wil tot U zingen Heer
En leg al mijn last voor U neer

Refrein:
U bent mijn hoop
U bent een liefdevolle Vader
'k Vertrouw op U
Want U zorgt voor uw kind
Heer ik weet dat ik op U kan bouwen
U hebt elke situatie in uw hand

Ik dank U Heer dat U mijn leven kent
En dat U voor mij aan 't kruis gestorven bent
U droeg al mijn schuld en pijn
Ja door uw bloed ben ik nu rein

Vult U mijn leven met uw Heil'ge Geest
In U aanwezigheid ben ik niet meer bevreesd
Ik geef U mijn leven Heer
En zing tot U elke dag weer

Refrein:
U bent mijn hoop
U bent een liefdevolle Vader
'k Vertrouw op U
Want U zorgt voor uw kind
Heer ik weet dat ik op U kan bouwen
U hebt elke situatie in uw hand


Menorah van der Zwan
 
 

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl