Hiding Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
Hiding Place!
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij Jezus ben je altijd welkom.
 
Bij Hem ben je veilig.
 
 
 
 
 
U bent een Hiding place
 
Een Schuilplaats in gevaren.
 
Bij  U mag je komen
 
 als je het moeilijk hebt
 
U zorgt voor ons
 
U  houdt van ons
 
U  gaf Uw Leven
 
voor een ieder van ons.
 
 
 
 
Jezus is het Licht
 
van de wereld.
 
Laat je hart vullen met
 
Zijn Licht en Leven.
 
 
 
 
  
 
Jezus beschermt jou:
    
Vader, ik mag bij U zijn
 
Onder Uw vleugelen
 
Onder uw hoede
 
wees als een Vader voor mij
 
Verlaat mij nooit
 
Ik kan echt niet meer zonder U
 
U bent alles voor mij
 
U bent mijn hele leven
 
Ik wil voor eewig in U zijn
 
In Uw armen vertoeven
 
Bedek me met Uw warmte
 
Amen                  
 
 Tears of Love Pictures, Images and Photos
 
  
 
 
 
   
Photobucket
 
  
 
  
U bent de Redder van de Wereld
 
Het Lam van God
 
U hebt voor Eeuwig
 
Overwonnen
 
Arend
 
 
 
    
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
Schuil bij Hem
 
als je het moeiljk hebt.
 
Hij is er voor je.
 
Bij Hem kun je altijd terecht
 
en ben je altijd welkom.
 
 
  
 
   
Hij wil je Vriend zijn
 
Hij wil dat je je hart aan Hem overgeeft
 
Zodat Hij voor je kan zorgen
 
en je beschermen
 
  
 
 
  
 
  
Bij Jezus ben je veilig.
 
Hij redt jou in je diepste nood
 
als je Hem aanroept.
 
 
 
Smaller Jesus Walking on Water Pictures, Images and Photos
 
   
 
   
 
 
 
   
 
 
  
Jezus pleit voor ons
 
bij Zijn Hemelse Vader
 
die ook onze Vader is.
 
 
    
 Jezus is de Weg,
 
de Waarheid en het Leven.
 
Hij is de Opgestane Heer.
 
Hij heeft de dood overwonnen.
 
 
 
 
 
 
Laatste reacties
 
Zet mij als een zegel op Uw hart,
als een zegel op Uw arm;
want de liefde is sterk als de dood;
de ijver is hard als het graf;
haar kolen zijn vurige kolen,
vlammen des HEEREN.
 
Hooglied 8:6
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
 

Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
 

De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
 

De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.
 
Psalm 121 NBV
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik heb U lief, HEER, mijn Sterkte,
HEER, mijn Rots, mijn Vesting, mijn Bevrijder,
God, mijn Steenrots, bij U kan ik schuilen,
mijn Schild, Kracht die mij redt, mijn Burcht.
Ik roep: ‘Geloofd zij de HEER
want ik ben van mijn vijanden verlost.
 

Mij omsloten de banden van de dood,
de kolkende afgrond joeg mij angst aan,
de banden van het dodenrijk omklemden mij,
op mijn weg lagen de valstrikken van de dood.
 

In mijn nood riep ik tot de HEER,
ik schreeuwde naar mijn God om hulp.
In zijn paleis hoorde Hij mijn stem,
mijn roepen bereikte Zijn oren.
 
Psalm 18 : 1-8
 
 
 
Lees meer...   (1 reactie)
 
 
 
 
 
 
 
 
U, Here, bent mijn Heelmeester!
Loof de Here, mijn ziel en vergeet niet één van Zijn weldaden;
Die al mijn ongerechtigheden vergeeft,
Die al mijn ziekten geneest,
Die mijn leven verlost van de dood,
Die mij kroont met goedertierenheid en barmhartigheid.
(naar psalm 103: 2-5)
 
Voor mij, die Uw naam vreest,
zal de zon der gerechtigheid opgaan
en er zal genezing zijnonder haar vleugelen. (Mal. 4: 2)
 
Heer, ik verwacht U en put nieuwe kracht;
ik stijg op met vleugels als van een arend;
ik loop, maar word niet moe;
ik wandel, maar word niet mat. (naar Jes. 40: 28-31)
 
Want mijn ziekte heeft U op zich genomen,
en mijn smarten gedragen;
om mijn overtredingen werd U doorboord,
om mijn ongerechtigheden verbrijzeld;
de straf die mij de vrede aanbrengt, was op U,
en door Uw striemen ben ik genezen. (Jes. 53: 4-5)
 
Ik werp al mijn zorgen en problemen op U,
want U zorgt voor mij. (1Petr. 5: 7)
 
U, Here, bent mijn Heelmeester. (Ex. 15: 26)
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
Als je verdriet hebt, lees Joh. 14
Als mensen je teleurstellen,
lees Psalm 27
Als je vruchtbaar wilt zijn,
lees Joh. 15
Als je hebt gezondigd,
lees Psalm 51
Als je je zorgen maakt, lees Mat. 6:19
-34
Als je in gevaar bent,
lees Psalm 91
Als God ver weg lijkt, lees Psalm 139
Als je geloof wakker geschud moet worden,
lees Hebr. 11
Als je eenzaam en bang bent, lees Psalm 23
Als je bitter en kritisch bent, lees 1 Cor. 13
Voor het geheim tot geluk, lees Col. 3: 12-17
Om het christendom te begrijpen, lees 2 Cor. 5: 15-19
Als je je down en teneergeslagen voelt, lees Rom 8:31
Als je vrede en rust wilt, lees Mat. 11:25-30
Als de wereld groter lijkt dan God, lees Psalm 90
Als je zekerheid in Christus wilt, lees Rom 8:1-30
Als je voor werk of recreatie op reis gaat, lees Psalm 121
Als je gebeden lauw of egoïstisch worden, lees Psalm 67
Voor grote vindingrijkheid, lees Jes. 55
Als je moed nodig hebt voor een taak, lees Jozua 1
Hoe je met je naaste moet omgaan, lees Rom. 12
Als je aan investeringen en winst denkt, lees Marcus 10
Als je depressief bent, lees Psalm 27
Als je portemonnee leeg is, lees Psalm 37
Als je het vertrouwen in mensen verliest, lees 1 Cor. 13
Als mensen onvriendelijk zijn, lees Joh. 15
Als je ontmoedigd bent over je werk, lees Psalm 126
Om met angst om te gaan, lees Psalm 34:7
Voor veiligheid, lees Psalm 121:3
Voor zekerheid, lees Marcus 8:35
Voor nog meer zekerheid, lees Psalm 145:18
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
En een licht voor op mijn pad
 
Psalm 119: 5
 
Dank U , Heer
Uw Woord bouwt op
Uw woord vertroost
Juist op die momenten
wanneer we het
zo hard nodig hebben.
 
Uw woord is ijzersterk
en gaat door alles heen.
Het is scherp
als een tweesnijdend zwaard.
Het vertelt de waarheid
liefdevol en oprecht,
maar ook
duidelijk en opbouwend.
Uw woord
is een Rots in de branding.
Amen
 
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?
 

Kwaadwilligen kwamen op mij af
om mij levend te verslinden,
mijn vijanden belaagden mij,
maar zij struikelden, zij vielen.
 

Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.
 

Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
hem te ontmoeten in zijn tempel.
 

Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op de dag van het kwaad,
hij verbergt mij veilig in zijn tent,
hij tilt mij hoog op een rots.
 

Daarom heft zich mijn hoofd
fier boven de vijanden rondom mij,
ik wil offers brengen in zijn tent,
hem juichend offers brengen,
ik wil zingen en spelen voor de HEER.
 

Hoor mij, HEER, als ik tot u roep,
wees genadig en antwoord mij.
Mijn hart zegt u na:
‘Zoek mijn nabijheid!’
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,
verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.
 

U bent mij altijd tot hulp geweest,
verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God, mijn behoud.
10 Al verlaten mij vader en moeder,
de HEER neemt mij liefdevol aan.
 

11 Wijs mij uw weg, HEER,
leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden,
12 lever mij niet uit aan mijn belagers.
Valse getuigen staan tegen mij op
en dreigen met geweld.
 

13 Mag ik niet verwachten
de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?
14 Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.
 
Psalm 27
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl