Hiding Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
Hiding Place!
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij Jezus ben je altijd welkom.
 
Bij Hem ben je veilig.
 
 
 
 
 
U bent een Hiding place
 
Een Schuilplaats in gevaren.
 
Bij  U mag je komen
 
 als je het moeilijk hebt
 
U zorgt voor ons
 
U  houdt van ons
 
U  gaf Uw Leven
 
voor een ieder van ons.
 
 
 
 
Jezus is het Licht
 
van de wereld.
 
Laat je hart vullen met
 
Zijn Licht en Leven.
 
 
 
 
  
 
Jezus beschermt jou:
    
Vader, ik mag bij U zijn
 
Onder Uw vleugelen
 
Onder uw hoede
 
wees als een Vader voor mij
 
Verlaat mij nooit
 
Ik kan echt niet meer zonder U
 
U bent alles voor mij
 
U bent mijn hele leven
 
Ik wil voor eewig in U zijn
 
In Uw armen vertoeven
 
Bedek me met Uw warmte
 
Amen                  
 
 Tears of Love Pictures, Images and Photos
 
  
 
 
 
   
Photobucket
 
  
 
  
U bent de Redder van de Wereld
 
Het Lam van God
 
U hebt voor Eeuwig
 
Overwonnen
 
Arend
 
 
 
    
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
Schuil bij Hem
 
als je het moeiljk hebt.
 
Hij is er voor je.
 
Bij Hem kun je altijd terecht
 
en ben je altijd welkom.
 
 
  
 
   
Hij wil je Vriend zijn
 
Hij wil dat je je hart aan Hem overgeeft
 
Zodat Hij voor je kan zorgen
 
en je beschermen
 
  
 
 
  
 
  
Bij Jezus ben je veilig.
 
Hij redt jou in je diepste nood
 
als je Hem aanroept.
 
 
 
Smaller Jesus Walking on Water Pictures, Images and Photos
 
   
 
   
 
 
 
   
 
 
  
Jezus pleit voor ons
 
bij Zijn Hemelse Vader
 
die ook onze Vader is.
 
 
    
 Jezus is de Weg,
 
de Waarheid en het Leven.
 
Hij is de Opgestane Heer.
 
Hij heeft de dood overwonnen.
 
 
 
 
 
 
Laatste reacties
 
  Apostolische_geloofsbelijdenis
 
 

 

 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus,
Zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;
van daar zal Hij komen om te oordelen
 de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige,
 algemene, christelijke kerk, d
e gemeenschap van de heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het lichaam;
en een eeuwig leven.
Amen
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
Leven met God
 
De Heer is mijn Kracht als ik zwak ben
De Heer is mijn Licht in het duister

De Heer is mijn Bewaker als ik uitrust
De Heer is mijn Strijder als ik geveld ben

De Heer is mijn Mond als ik geen woorden heb
De Heer is mijn Verstand als ik niet denken kan

De Heer is mijn Stilte in de levensstorm
De Heer is mijn Vrede in tijden van oorlog

De Heer is mijn Vreugde in mijn verdriet
De Heer is mijn Trooster van al mijn tranen

De Heer is mijn Waarheid
De Heer is mijn Heiland

De Heer is mijn Herder,
In Hem vind ik rust, in Hem vind ik mijn doel
Mijn voet zal niet wankelen, want Jezus is mijn Heer!
 
Schrijver: Margriet
 

 

Lees meer...
 
WAT ZEGT GOD OVER MIJ?


* Ik heb je met heerlijkheid en eer gekroond.
(ps. 8:6)

* Ik heb je gered en heb je eer hersteld.
(ps. 91:15c)

* Je bent een rechtvaardige man/vrouw, door Jezus gereinigd.
(2 Corinthiërs 5:18,21)

* Ik veroordeel je nooit, ook niet als je fouten maakt.
(Johannes 3: 17-18)

* Je hoeft niet iets voor Mij te doen uit schuldgevoel, Ik hou toch wel van je!
(2 Corinthiërs 9:7)

* Het is de duivel die werkt met aanklachten, trap er niet meer in!
(Openbaringen 12)

* Ik wil dat je succes hebt in je leven.
(Psalm 1:3b en psalm 103 (let op 1-5!)

* Je hebt vrede met Mij en leeft in Mijn genade.
(Romeinen 5)

* Je bent geen slaaf meer van de zonde, je bent vrij door Jezus.
(Romeinen 6)

* Dank Jezus, dat je bevrijd bent van de ellende van zonde en je oude natuur.
(Romeinen 7)

* De Heilige Geest helpt je om niet onder een wet te leven maar in genade.
(Romeinen 8)

* Je lijkt op Jezus en verandert steeds meer naar Zijn beeld.
(2 Corinthiërs 3:18)

* Ik wil dat je gezond bent.
(1 Petrus 2:24)

* Ik wil dat je weet dat je volledig bevrijd en gereinigd bent.
(Jesaja 53)

* Ondanks mislukkingen in je leven denk Ik kei positief over jou!
(Jeremia 29:11)

* Ik voed je op om maar één reden: je bent echt Mijn zoon/dochter.
(Hebreeën 12:5-6)

* Ik ben goed voor je!
(Handelingen 10)

* Ik wil dat je grotere dingen doet dan Jezus!
(Johannes 14:12)

* Ik wil echt dat ook jij gaven ontvangt en gebruikt.
(1 Corinthiërs 12)

* Ik hou echt van jou!
(1 Corinthiërs 13)

* Je kan en mag in tongen spreken en profeteren.
(1 Corinthiërs 14)

 


 

 

Lees meer...
 
WAT ZEGT GOD OVER MIJ?


* Ik heb je met heerlijkheid en eer gekroond.
(ps. 8:6)

* Ik heb je gered en heb je eer hersteld.
(ps. 91:15c)

* Je bent een rechtvaardige man/vrouw, door Jezus gereinigd.
(2 Corinthiërs 5:18,21)

* Ik veroordeel je nooit, ook niet als je fouten maakt.
(Johannes 3: 17-18)

* Je hoeft niet iets voor Mij te doen uit schuldgevoel, Ik hou toch wel van je!
(2 Corinthiërs 9:7)

* Het is de duivel die werkt met aanklachten, trap er niet meer in!
(Openbaringen 12)

* Ik wil dat je succes hebt in je leven.
(Psalm 1:3b en psalm 103 (1-5!)

* Je hebt vrede met Mij en leeft in Mijn genade.
(Romeinen 5)

* Je bent geen slaaf meer van de zonde, je bent vrij door Jezus.
(Romeinen 6)

* Dank Jezus, dat je bevrijd bent van de ellende van zonde en je oude natuur.
(Romeinen 7)

* De Heilige Geest helpt je om niet onder een wet te leven maar in genade.
(Romeinen 8)

* Je lijkt op Jezus en verandert steeds meer naar Zijn beeld.
(2 Corinthiërs 3:18)

* Ik wil dat je gezond bent.
(1 Petrus 2:24)

* Ik wil dat je weet dat je volledig bevrijd en gereinigd bent.
(Jesaja 53)

* Ondanks mislukkingen in je leven denk Ik kei positief over jou!
(Jeremia 29:11)

* Ik voed je op om maar één reden: je bent echt Mijn zoon/dochter.
(Hebreeën 12:5-6)

* Ik ben goed voor je!
(Handelingen 10)

* Ik wil dat je grotere dingen doet dan Jezus!
(Johannes 14:12)

* Ik wil echt dat ook jij gaven ontvangt en gebruikt.
(1 Corinthiërs 12)

* Ik hou echt van jou!
(1 Corinthiërs 13)

* Je kan en mag in tongen spreken en profeteren.
(1 Corinthiërs 14)

Bron: Dittysweblog
Lees meer...
 
Mijn relatie tot God:
 
 Ik ben Gods kind.
 Ik ben een vriend van Christus.
 Ik ben rechtvaardig verklaard.
 Ik ben verbonden met de Heer, en een geest met Hem.
Ik ben gekocht en betaald, ik ben Gods eigendom.
Ik ben een deel van het lichaam van Jezus.
 Ik ben een heilige.
 Ik ben door God als Zijn kind geadopteerd.
Ik heb toegang tot de Vader door de Heilige Geest.
 Ik heb volheid verkregen in Christus. In Hem ben ik volkomen.

Mijn positie in God:
 
 Ik ben voor altijd vrij van veroordeling.
 Ik mag er zeker van zijn dat alle dingen meewerken ten goede.
 Ik mag weten dat niemand mij nog kan veroordelen.
 Ik kan nooit meer gescheiden worden van de liefde van God.
Ik ben bevestigd, gezalfd en verzegeld door God.
 Ik ben met Christus in God verborgen.
 Ik ben er van overtuigd dat God het goede werk dat Hij in mij begonnen is, ook zal afmaken.
 Ik ben een burger van de hemel.
 Ik heb geen geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht, liefde, en bezonnenheid.
 Ik ontvang barmhartigheid en genade wanneer ik ze nodig heb.
 Ik ben uit God geboren, en de boze heeft geen vat op mij.

Mijn waarde in God:
 
 Ik ben het zout van deze aarde en het licht van deze wereld.
 Ik ben een rank aan de ware wijnstok, een kanaal van Zijn vracht.
 Ik ben uitgekozen en aangewezen om vrucht te dragen.
8 Ik ben een persoonlijk getuige van God de Vader.
 Ik ben Gods tempel.
 Ik ben een nieuwe schepping in Christus.
 Ik ben een kanaal voor Gods verzoening in Christus.
 Ik ben Gods medewerker( 1 kor 3:9)
 Ik bekleed in Christus een plaats in de Hemelse gewesten.
 Ik ben Gods maaksel.
Ik mag met vrijmoedigheid en vertrouwen tot God naderen.
Ik ben in staat, om in de kracht van Christus, alle dingen te doen.

Bron: members lycos.nl
 
 
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl