Hiding Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
Hiding Place!
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij Jezus ben je altijd welkom.
 
Bij Hem ben je veilig.
 
 
 
 
 
U bent een Hiding place
 
Een Schuilplaats in gevaren.
 
Bij  U mag je komen
 
 als je het moeilijk hebt
 
U zorgt voor ons
 
U  houdt van ons
 
U  gaf Uw Leven
 
voor een ieder van ons.
 
 
 
 
Jezus is het Licht
 
van de wereld.
 
Laat je hart vullen met
 
Zijn Licht en Leven.
 
 
 
 
  
 
Jezus beschermt jou:
    
Vader, ik mag bij U zijn
 
Onder Uw vleugelen
 
Onder uw hoede
 
wees als een Vader voor mij
 
Verlaat mij nooit
 
Ik kan echt niet meer zonder U
 
U bent alles voor mij
 
U bent mijn hele leven
 
Ik wil voor eewig in U zijn
 
In Uw armen vertoeven
 
Bedek me met Uw warmte
 
Amen                  
 
 Tears of Love Pictures, Images and Photos
 
  
 
 
 
   
Photobucket
 
  
 
  
U bent de Redder van de Wereld
 
Het Lam van God
 
U hebt voor Eeuwig
 
Overwonnen
 
Arend
 
 
 
    
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
Schuil bij Hem
 
als je het moeiljk hebt.
 
Hij is er voor je.
 
Bij Hem kun je altijd terecht
 
en ben je altijd welkom.
 
 
  
 
   
Hij wil je Vriend zijn
 
Hij wil dat je je hart aan Hem overgeeft
 
Zodat Hij voor je kan zorgen
 
en je beschermen
 
  
 
 
  
 
  
Bij Jezus ben je veilig.
 
Hij redt jou in je diepste nood
 
als je Hem aanroept.
 
 
 
Smaller Jesus Walking on Water Pictures, Images and Photos
 
   
 
   
 
 
 
   
 
 
  
Jezus pleit voor ons
 
bij Zijn Hemelse Vader
 
die ook onze Vader is.
 
 
    
 Jezus is de Weg,
 
de Waarheid en het Leven.
 
Hij is de Opgestane Heer.
 
Hij heeft de dood overwonnen.
 
 
 
 
 
 
Laatste reacties
 
 
 
 
 
 
 
 
You are my hiding place.
 
You are my hiding place.
You always fill my heart,
With songs of deliverance.
Whenever I am afraid,
I will trust in You.

I will trust in You.
Let the weak say,
I am strong,
In the strength of the Lord.

You are my hiding place.
You always fill my heart,
With songs of deliverance.
Whenever I am afraid,
I will trust in You.

I will trust in You.
Let the weak say,
I am strong,
In the strength of the Lord.
I will trust in You.

.You are my hiding place.
You always fill my heart,
With songs of deliverance.
Whenever I am afraid,
I will trust in You.

I will trust in You.
Let the weak say,
I am strong,
In the strength of the Lord.
I will trust in You.

You are my hiding place.
(I will trust in You.)
You always fill my heart,
(Let the weak say,)
With songs of deliverance.
(I am strong, in the strength of the Lord.)
Whenever I am afraid,
I will trust in You.
 
 

 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
Come and Rest
 
My child, my precious one
You are so special to Me
You were made with utmost care
I knit you together in a secret place
I placed within you wondrous dreams
I tenderly molded each part
I have loved you with a holy love
There is nothing that can change
The way I feel about you
My heart breaks when yours does
I feel your pain,
I cry your tears
I long to hold you within My arms
I long to heal your deepest wounds
I yearn to be your closest friend
I would cradle you in my embrace
As a mother cradles her child
I watch each step you take
I cry when you suffer
I applaud when you triumph
I sing joyously when you turn to Me
I smile when you tell Me
Of your hopes and dreams
I so long to give to you
The many blessings I have stored up
I desire to fill your thoughts,
Your time,
your heart
With My holy loveI am calling you
tenderly to My side
Come, come dwell in My shelter
Come and drink from My wells
Take My hand,
let Me lead you
I am the fulfillment of all your desires
Without Me you are incomplete
Let Me give you comfort
Let Me ease your pain
Come, come and rest
Come, let Me give you consolation
Come and let me heal your heart
Come and let me calm your fears
Come, rest quietly at My feet.
 
 
Jesus Christ
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
You’re Always There for Me

When the world comes crashing in
And chaos rules my mind,
I turn my heart to you, Lord,
And pure, sweet peace I find.

You lift me out of trouble
You comfort me in pain;
You nourish, heal and cleanse me,
Like cool, refreshing rain.

In times of joy and bliss,
When things are going right,
You lift me even higher,
And fill me with delight.

You listen to my prayers;
You hear my every plea;
I’m safe because I know
You’re always there for me.

By Joanna Fuchs
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To Do List From God

I ran my life in search of worldly things;
My time and will were firmly in control.
I thought I had no need for what God brings;
I gave no heed to murmurs from my soul.

“You’re planning, doing all the time,” it said,
“But something else is missing deep inside.
Your mind is whirling, but your heart is dead,
So turn to God and let go of your pride.”

I did, and God said, “Here’s My plan for you:
Give your life to Me, and just let go.
Have faith and pray, and read the Bible through,
And you’ll have blessings more than you can know.”

So simple, yet it brings me perfect peace,
Living life for God the way I should.
Direction, purpose, fullness and release—
Life with God is very, very good.

By Joanna Fuchs
 
 
Lees meer...

 

 

Heer, U bent mijn leven


Heer, U bent mijn leven, de grond waar ik op sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leid.
Uw Woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U: blijf mij nabij.

'k Geloof in U Heer Jezus, geboren uit de maagd.
Eeuw'ge Zoon van God, Die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde leeft nu onder ons:
Eén met God de Vader en verenigd met Uw volk.
Tot de dag gekomen is, van Uw wederkomst.
Dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven, zal ons scheiden Heer;
Zo weet ik mij veilig want Uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd,
En in Uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
Om het zaad te zijn van Gods rijk.

© Emmanuel Nederland


Lees meer...

 

 

 

Wees niet bevreesd 

Wees niet bevreesd, wanneer de nacht gaat vallen,
Wees niet bevreesd, wanneer het donker wordt.
Hier is Mijn hand, wees maar niet bang te vallen.
Ik houd je vast, Mijn macht schiet nooit tekort.

Wees niet bevreesd, wanneer de golven stijgen,
zodat het water tot de lippen komt.
Want met een wenk doe Ik de winden zwijgen
en zee en aarde liggen als verstomd.

Wees niet bevreesd, wanneer je krachten minderen,
want in jouw zwakheid wordt Mijn kracht volbracht.
Ik heb veel werk te doen, ook voor mijn zwakke kinderen.
En alles kun je, als je mij verwacht.

Wees niet bevreesd, want Ik zal voor je zorgen.
Denk aan de lelien, de mussen die Ik voed.
Ik ben de God van heden en van morgen,
de God die leeft en die jou leven doet!

(Nel Benschop)
 
 

 

Lees meer...
 
 
 
 
Jezus, ik wil heel dicht bij u komen
 

Jezus
ik wil heel dicht bij u komen
in uw nabijheid kunt zijn
zo dicht bij u voel'k uw liefde stromen
u maakt mij heilig en rein

in de schuilplaats van de aller hoogste
blijf ik onder uw vleugels o heer
uw schaduw beschermt mij
uw troon is mijn toevlucht
u bent mijn leven mijn heer

Jezus
ik wil heel dicht bij u komen
in uw nabijheid kunt zijn
zo dicht bij u voel'k uw liefde stromen
u maakt mij heilig en rein

in de schuilplaats van de aller hoogste
blijf ik onder uw vleugels o heer
uw schaduw beschermt mij
uw troon is mijn toevlucht
u bent mijn leven mijn heer

in de schuilplaats van de aller hoogste
blijf ik onder uw vleugels o heer
uw schaduw beschermt mij
uw troon is mijn toevlucht
u bent mijn leven mijn heer

uw schaduw beschermt mij
uw troon is mijn toevlucht
u bent mijn leven mijn heer
 
Opwekking 502
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
Schuilen bij God
 
 
Lees Psalm 91
 
"Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten ( ) Want Hij is het, die u redt van de strik van de vogelvangers. (Psalm 91:1-3)
 
 
1 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen.

2 Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.

3 Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest.

4 Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.

5 Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt;

6 voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt.

7 Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken;

8 slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien.

9 Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld;

10 geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen;

11 want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen;

12 op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

13 Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen.

14 Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.

15 Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.

16 Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien.

                                                             Bron: Groei, 40-dagen-dagboek
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schuilen bij God

Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen, 
want de almachtige beschermt hem.
Ik getuig daarvan en zeg tegen de Here:
'U bent mijn toevlucht,
bij U ben ik veilig en geborgen.
U bent mijn God
en ik vertrouw alleen op U'
Hij beschermt u tegen verraderlijke vallen
en houdt vreselijke ziekten ver van u.
Onder Zijn vleugels vindt u beschermig en een toevluchtsoort.
Zijn trouw is uw schild
en weert de aanvallen van de tegenstander.
U hoeft niet te vr ezen voor de angsten van de nacht.
Noch voor de scherpe aanvallen overdag.
En ook niet voor de pest, die zich in de duisternis verspreidt.
of voor de vernietiging die in de middag toeslaat.
Als sneuvelen duizend mensen aan uw linkerkant
of tienduizend rechts van u, u wordt gered.
U zult het zelf zien, de straf treft alleen de ongelovigen.
U Here, bent mijn toevluchtsoord.
U hebt God, de Allerhoogste, als beschermer gekozen.
Tegenslag zal u niet treffen en zieklten zullen ver van u blijven.
Hij zal Zijn engelen bevelen voor u te zorgen en u te beschermen,
waar u ook gaat. 
Zij zullen u op handen dragen en u zult niet struikelen.
Zelfs als u een leeuw tegenkomt of op een adder trapt, gebeurt er niets.
De Here zegt: 'Ik zal hem verlossen, omdat hij zoveel van Mij houdt.
Ik zal hem bescherem, omdat hij Mij kent en Mijn naam eert.
Als hij Mij roept, zal Ik hem antwoord geven.
Als hij het moeilijk heeft, zal Ik bij hem zijn.
Ik zal hem bevrijden en in ere herstellen.
Ik zal hem een lang leven geven en hem Mijn grootheid tonen.
 
 
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl