Hiding Place
Categorieën
Hiding Place!
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij Jezus ben je altijd welkom.
 
Bij Hem ben je veilig.
 
 
 
 
 
U bent een Hiding place
 
Een Schuilplaats in gevaren.
 
Bij  U mag je komen
 
 als je het moeilijk hebt
 
U zorgt voor ons
 
U  houdt van ons
 
U  gaf Uw Leven
 
voor een ieder van ons.
 
 
 
 
Jezus is het Licht
 
van de wereld.
 
Laat je hart vullen met
 
Zijn Licht en Leven.
 
 
 
 
  
 
Jezus beschermt jou:
    
Vader, ik mag bij U zijn
 
Onder Uw vleugelen
 
Onder uw hoede
 
wees als een Vader voor mij
 
Verlaat mij nooit
 
Ik kan echt niet meer zonder U
 
U bent alles voor mij
 
U bent mijn hele leven
 
Ik wil voor eewig in U zijn
 
In Uw armen vertoeven
 
Bedek me met Uw warmte
 
Amen                  
 
 Tears of Love Pictures, Images and Photos
 
  
 
 
 
   
Photobucket
 
  
 
  
U bent de Redder van de Wereld
 
Het Lam van God
 
U hebt voor Eeuwig
 
Overwonnen
 
Arend
 
 
 
    
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
Schuil bij Hem
 
als je het moeiljk hebt.
 
Hij is er voor je.
 
Bij Hem kun je altijd terecht
 
en ben je altijd welkom.
 
 
  
 
   
Hij wil je Vriend zijn
 
Hij wil dat je je hart aan Hem overgeeft
 
Zodat Hij voor je kan zorgen
 
en je beschermen
 
  
 
 
  
 
  
Bij Jezus ben je veilig.
 
Hij redt jou in je diepste nood
 
als je Hem aanroept.
 
 
 
Smaller Jesus Walking on Water Pictures, Images and Photos
 
   
 
   
 
 
 
   
 
 
  
Jezus pleit voor ons
 
bij Zijn Hemelse Vader
 
die ook onze Vader is.
 
 
    
 Jezus is de Weg,
 
de Waarheid en het Leven.
 
Hij is de Opgestane Heer.
 
Hij heeft de dood overwonnen.
 
 
 
 
 
 
Laatste reacties
Heiliging - Overdenking
 
 
 
 
 
 Jozua zeide tot het volk; Heiligt u, want morgen zal de Here in uw midden wonderen doen.   Jozua 3:5 

 
Het beloofde land binnen treden kon niet zonder de rivier de Jordaan over te steken.Het is een natuurlijke barriere tussen Tran Jordanie ten oosten en Canaan ten westen.De soevereine God zal deze gemeente leiden om naar het beloofde land over te steken.Of de barriere nu de hoogste berg of de diepste vallei zal zijn, voor Hem is dat geen probleem.
 
HEILIGING is een “must” voordat het WONDER kan geschieden.
 
Jozua gaf de opdracht aan het volk om zich te heiligen.
Een geestelijke oorlog vraagt een geestelijke voorbereiding.
Dit is absoluut noodzakelijk om deze Grote God te ontmoeten.
Hij zal zichzelf laten zien door een groot wonder te doen in het midden van Zijn volk.
Hij is de Heer van de Aarde
 
De mensen moeten verwachtingsvol zijn
Zij moeten zich concentreren om te weten waar de Ark van’t Verbond is.
Zij moeten HEM niet uit het oog verliezen die doet wat voor mensen onmogelijk is.
Wonderen zijn Zijn norm
 
Als de mensen van vanouds zich voorbereiden om het heilige land binnen te trekken, een land vloeiendv an melk en honing, moeten ook wij onszelf voor zo’n doel voorbereiden.
 
Zoals God zijn gunstbewijzen demonstreerde naar Zijn uitverkoren volk toe, mogen ook wij voorbereid zijn. Om Zijn gunstbewijzen te ontvangen voor de plannen die Hij voor ons leven heeft.
 
Vraag:
Wat voor voorbereiding moet ik treffen om de manifestatie van Zijn Glorie te ontvangen?
 
Gebed:
Ik  hoor Uw stem vandaag, help me om mijzelf af te zonderen van al de zorgen van deze wereldIk wijd mij toe om U te eren, reinig mij van alle vuiligheid die aan mij kleeft van zowel mijn vlees als mijn geest.
Vandaag heilig ik mijzelf en wijd ik mij alleen aan U toe zodat Uw Glorie zich kan manifesteren in mijn leven.
In de Dierbare Naam van Uw Zoon,
Amen
 
 

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl