Hiding Place
Categorieën
Hiding Place!
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij Jezus ben je altijd welkom.
 
Bij Hem ben je veilig.
 
 
 
 
 
U bent een Hiding place
 
Een Schuilplaats in gevaren.
 
Bij  U mag je komen
 
 als je het moeilijk hebt
 
U zorgt voor ons
 
U  houdt van ons
 
U  gaf Uw Leven
 
voor een ieder van ons.
 
 
 
 
Jezus is het Licht
 
van de wereld.
 
Laat je hart vullen met
 
Zijn Licht en Leven.
 
 
 
 
  
 
Jezus beschermt jou:
    
Vader, ik mag bij U zijn
 
Onder Uw vleugelen
 
Onder uw hoede
 
wees als een Vader voor mij
 
Verlaat mij nooit
 
Ik kan echt niet meer zonder U
 
U bent alles voor mij
 
U bent mijn hele leven
 
Ik wil voor eewig in U zijn
 
In Uw armen vertoeven
 
Bedek me met Uw warmte
 
Amen                  
 
 Tears of Love Pictures, Images and Photos
 
  
 
 
 
   
Photobucket
 
  
 
  
U bent de Redder van de Wereld
 
Het Lam van God
 
U hebt voor Eeuwig
 
Overwonnen
 
Arend
 
 
 
    
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
Schuil bij Hem
 
als je het moeiljk hebt.
 
Hij is er voor je.
 
Bij Hem kun je altijd terecht
 
en ben je altijd welkom.
 
 
  
 
   
Hij wil je Vriend zijn
 
Hij wil dat je je hart aan Hem overgeeft
 
Zodat Hij voor je kan zorgen
 
en je beschermen
 
  
 
 
  
 
  
Bij Jezus ben je veilig.
 
Hij redt jou in je diepste nood
 
als je Hem aanroept.
 
 
 
Smaller Jesus Walking on Water Pictures, Images and Photos
 
   
 
   
 
 
 
   
 
 
  
Jezus pleit voor ons
 
bij Zijn Hemelse Vader
 
die ook onze Vader is.
 
 
    
 Jezus is de Weg,
 
de Waarheid en het Leven.
 
Hij is de Opgestane Heer.
 
Hij heeft de dood overwonnen.
 
 
 
 
 
 
Laatste reacties
Schuilen bij God
 
 
 
 
 
 
 
 
Schuilen bij God
 
 
Lees Psalm 91
 
"Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten ( ) Want Hij is het, die u redt van de strik van de vogelvangers. (Psalm 91:1-3)
 
 
1 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen.

2 Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.

3 Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest.

4 Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.

5 Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt;

6 voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt.

7 Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken;

8 slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien.

9 Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld;

10 geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen;

11 want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen;

12 op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

13 Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen.

14 Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.

15 Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.

16 Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien.

                                                             Bron: Groei, 40-dagen-dagboek
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl