Hiding Place
Categorieën
Hiding Place!
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij Jezus ben je altijd welkom.
 
Bij Hem ben je veilig.
 
 
 
 
 
U bent een Hiding place
 
Een Schuilplaats in gevaren.
 
Bij  U mag je komen
 
 als je het moeilijk hebt
 
U zorgt voor ons
 
U  houdt van ons
 
U  gaf Uw Leven
 
voor een ieder van ons.
 
 
 
 
Jezus is het Licht
 
van de wereld.
 
Laat je hart vullen met
 
Zijn Licht en Leven.
 
 
 
 
  
 
Jezus beschermt jou:
    
Vader, ik mag bij U zijn
 
Onder Uw vleugelen
 
Onder uw hoede
 
wees als een Vader voor mij
 
Verlaat mij nooit
 
Ik kan echt niet meer zonder U
 
U bent alles voor mij
 
U bent mijn hele leven
 
Ik wil voor eewig in U zijn
 
In Uw armen vertoeven
 
Bedek me met Uw warmte
 
Amen                  
 
 Tears of Love Pictures, Images and Photos
 
  
 
 
 
   
Photobucket
 
  
 
  
U bent de Redder van de Wereld
 
Het Lam van God
 
U hebt voor Eeuwig
 
Overwonnen
 
Arend
 
 
 
    
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
Schuil bij Hem
 
als je het moeiljk hebt.
 
Hij is er voor je.
 
Bij Hem kun je altijd terecht
 
en ben je altijd welkom.
 
 
  
 
   
Hij wil je Vriend zijn
 
Hij wil dat je je hart aan Hem overgeeft
 
Zodat Hij voor je kan zorgen
 
en je beschermen
 
  
 
 
  
 
  
Bij Jezus ben je veilig.
 
Hij redt jou in je diepste nood
 
als je Hem aanroept.
 
 
 
Smaller Jesus Walking on Water Pictures, Images and Photos
 
   
 
   
 
 
 
   
 
 
  
Jezus pleit voor ons
 
bij Zijn Hemelse Vader
 
die ook onze Vader is.
 
 
    
 Jezus is de Weg,
 
de Waarheid en het Leven.
 
Hij is de Opgestane Heer.
 
Hij heeft de dood overwonnen.
 
 
 
 
 
 
Laatste reacties
Psalm 103
 
 
 
 
 
 
 
Loof de HERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, zijn heilige naam;
loof de HERE, mijn ziel,
en vergeet niet een van zijn weldaden;
die al uw ongerechtigheden vergeeft,
die al uw krankheden geneest,
die uw leven verlost van de groeve,
die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
die uw ziel verzadigt met het goede,
zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.
 

De HERE doet gerechtigheid
en recht aan alle verdrukten.
Hij maakte Mozes zijn wegen bekend,
de kinderen Israëls zijn daden.
Barmhartig en genadig is de HERE,
lankmoedig en rijk aan goedertierenheid;
niet altoos blijft Hij twisten,
niet eeuwig zal Hij toornen;
10 Hij doet ons niet naar onze zonden
en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden;
11 maar zo hoog de hemel is boven de aarde,
zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen.
12 Zover het oosten is van het westen,
zover doet Hij onze overtredingen van ons;
13 gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen,
ontfermt Zich de HERE over wie Hem vrezen.
14 Want Hij weet, wat maaksel wij zijn,
gedachtig, dat wij stof zijn.
15 De sterveling – zijn dagen zijn als het gras,
als een bloem des velds, zo bloeit hij;
16 wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer,
en haar plaats kent haar niet meer.
17 Maar de goedertierenheid des HEREN is van eeuwigheid
tot eeuwigheid over wie Hem vrezen,
en zijn gerechtigheid over kindskinderen,
18 over hen die zijn verbond onderhouden,
en aan zijn bevelen denken om die te doen.
 

19 De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd,
zijn koningschap heerst over alles.
20 Looft de HERE, gij zijn engelen,
gij krachtige helden die zijn woord volvoert,
luisterend naar de klank van zijn woord.
21 Looft de HERE, al zijn heerscharen,
gij zijn dienaren, die zijn wil volbrengt.
22 Looft de HERE, al zijn werken,
aan alle plaatsen zijner heerschappij.
Loof de HERE, mijn ziel.
 
Psalm 103
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl