Hiding Place
Categorieën
Hiding Place!
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij Jezus ben je altijd welkom.
 
Bij Hem ben je veilig.
 
 
 
 
 
U bent een Hiding place
 
Een Schuilplaats in gevaren.
 
Bij  U mag je komen
 
 als je het moeilijk hebt
 
U zorgt voor ons
 
U  houdt van ons
 
U  gaf Uw Leven
 
voor een ieder van ons.
 
 
 
 
Jezus is het Licht
 
van de wereld.
 
Laat je hart vullen met
 
Zijn Licht en Leven.
 
 
 
 
  
 
Jezus beschermt jou:
    
Vader, ik mag bij U zijn
 
Onder Uw vleugelen
 
Onder uw hoede
 
wees als een Vader voor mij
 
Verlaat mij nooit
 
Ik kan echt niet meer zonder U
 
U bent alles voor mij
 
U bent mijn hele leven
 
Ik wil voor eewig in U zijn
 
In Uw armen vertoeven
 
Bedek me met Uw warmte
 
Amen                  
 
 Tears of Love Pictures, Images and Photos
 
  
 
 
 
   
Photobucket
 
  
 
  
U bent de Redder van de Wereld
 
Het Lam van God
 
U hebt voor Eeuwig
 
Overwonnen
 
Arend
 
 
 
    
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
Schuil bij Hem
 
als je het moeiljk hebt.
 
Hij is er voor je.
 
Bij Hem kun je altijd terecht
 
en ben je altijd welkom.
 
 
  
 
   
Hij wil je Vriend zijn
 
Hij wil dat je je hart aan Hem overgeeft
 
Zodat Hij voor je kan zorgen
 
en je beschermen
 
  
 
 
  
 
  
Bij Jezus ben je veilig.
 
Hij redt jou in je diepste nood
 
als je Hem aanroept.
 
 
 
Smaller Jesus Walking on Water Pictures, Images and Photos
 
   
 
   
 
 
 
   
 
 
  
Jezus pleit voor ons
 
bij Zijn Hemelse Vader
 
die ook onze Vader is.
 
 
    
 Jezus is de Weg,
 
de Waarheid en het Leven.
 
Hij is de Opgestane Heer.
 
Hij heeft de dood overwonnen.
 
 
 
 
 
 
Laatste reacties
Welkom
 
                      
 
 
  
Photobucket - Video and Image Hosting
 
  
Op deze weblog staat de Here Jezus Christus centraal.
 
Hij is de : Hiding Place. (Schuilplaats)
 
Bij Hem kun je terecht als je het moeilijk hebt.
Hij laat je nooit in de steek en zal er voor je zijn.
In tijden van nood zal Hij je dragen.
De Heilige Geest zal je hart vertroosten.
God laat je nooit in de steek!
 
@Beloved Daughter
(Jasmijn)
 
 
 

Reacties

Bruid / Ekklesia op 28-10-2009 01:27
Hidingplace, Jasmijn,
 
Leuk dat je me gevraagd hebt, en veel plezier en succes met je site,
 
Robin
Jasmijn op 28-10-2009 07:40
Dank je wel.
Jij ook succes met jouw site.
Veel zegen verder.
 
Jasmijn
Olga en els op 21-12-2009 11:04
Goede morgen lieve schat
Het oude jaar
is bijna klaar
wat suffig kijkt het om
had zich er veel van voorgesteld
daar helemaal op ingesteld
toch liep er weer veel krom
Het oude jaar
is bijna klaar
het wilde heus niet katten
maar, rampen hongersnood en pijn
waarom kan het nooit zonder zijn
hij kan het nog niet vatten
Het oude jaar
is bijna klaar
wat heeft het hard gelopen
voor vrede voorspoed en geluk
niet eventjes maar aan een stuk
toch blijft het maar weer hopen
Een wondermooie Kerst
liefs els en olga
Jasmijn op 21-12-2009 18:01
Wat een mooi gedicht heb je hier neergezet.
Ja, de tijd gaat snel. Nu eerst kerst, dan weer oudjaar.
Ik wens jullie ook hele fijne feestdagen toe.
 
Jasmijn
wereldcyclus op 23-12-2009 21:32
 
 
Hoi Jasmijn
 
 
En de HERE zeide tot Mozes en tot Aäron in het land Egypte: 2Deze maand (Nisan, maart 2010) zal u het begin der maanden zijn; zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn.
 
 
Wim
 
 
P.S: fijne dagen
 
wereldcyclus op 26-12-2009 20:04
Stille nacht, heilige nacht, Davids Zoon, lang verwacht!
 
 
En het geschiedde in die dagen......
 
En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. 2Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. 3En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad.
4Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, 5om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was.
6En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, 7en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Lees meer
 
Wim
wereldcyclus op 31-12-2009 19:44
 
 
 
Iedereen eenprettige jaarwisseling en een gezegend 2010
 
 
Wim
wereldcyclus op 01-01-2010 14:09
 
 
 
@Jasmijn en alle gasten.
 
 
Allemaaleen gezegend 2010!
 
 
Laat onsvoornemenzijn om nog meer bereid en open te staan voor het werk van de Heilige Geestin ons leven, en nog meer te groeien in geloof tot eer van onzeHemelse vader en Koning der Koningen Jezus Christus!
 
 
Wim
wereldcyclus op 06-01-2010 11:07
Apocalyps
 
 
 
 
De eerste groep
 
Opb 14
1En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden.
 
Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam.
 
Rom 2
Want niet híj is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dát is besnijdenis, wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, 29maar híj is een Jood, die het in het verborgen is, en de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter
 
 
De tweede groep
 
Opb 7
Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.
 
En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? 14En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking.
 
 
De derde groep
 
Matt 24
Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. 30En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. 31En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.
 
Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; 41twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden.
 
Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? 46Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal vinden. 47Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen.
 
 
De vierde groep
 
Maar als die slaaf slecht was, en in zijn hart zou zeggen: 49Mijn heer blijft uit, en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkaards zou eten en drinken, 50dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht, en op een uur, 51dat hij het niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars.
 
Wim
wereldcyclus op 06-01-2010 21:41
 
De hemelen vertellen Gods eer!
 
 
 
 
 
 
Wim
 
PS: welke bannerheb je gezien?
wereldcyclus op 06-01-2010 21:50
Hey Jasmijn
 
De foto's zijn iets te groot geworden, waardoor het beeld is vervormd, sorry !
 
 
Groet, Wim
 
PS: je kunt ze zo weer kleiner maken
Jasmijn op 07-01-2010 16:25
Hoi Wim,
 
Ik laat het zo. Ik vind hem mooi.
Dank je wel.
 
Goede week verder
 
Jasmijn
 
Ps. ik bedoelde de banner (oftewel kopplaat) van jouw site.
die met de tempel mooi, hoor.
 
 
wereldcyclus op 13-01-2010 18:15
Een gammaflits
 
Gedurende 13,1 miljard jaar is het licht van de explosie, met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde, onderweg geweest naar de aarde. Pas afgelopen donderdag ( april2009)was die afstand overbrugd. Tijdens de reis
tijd van het licht is de afstand tussen de geëxplodeerde ster en de aarde enorm toegenomen als gevolg van de uitdijing van het heelal.
 
Als gevolg daar
van zijn de lichtgolven uitgerekt, waardoor de straling met een veel langere golflengte op aarde aankwam dan waarmee zij is uitgezonden. Uit metingen
aan die zogeheten roodverschuiving is de reistijd van het signaal berekend
(13,1 miljard jaar); voor het gemak zeggen astronomen dan dat de explosie
op 13,1 miljard lichtjaar afstand plaatsvond.
Als een superzware ster ineen stort tot een zwart gat, kan daarbij een gammaflits plaatsvinden. Energie uit de instortende ster wordt als jets uitgestoten. Omdat de jets heel smal zijn en enorm veel energie bevatten, kunnen we zelfs hele verre gammaflitsen vanaf aarde zien – als de jets
onze kant op wijzen, tenminste.
 
 
 
 
 
Groeten Wim
leanonhim op 01-03-2010 19:59
Ik wil je even zeggen dat ik je site heel mooi vind.
groeten Annemieke
Jasmijn op 02-03-2010 15:32
Hoi Annemieke,
 
Wat een lieve reactie.
Dank je wel voor je lieve reactie en je complimentje.
 
Fijne week.
 
Jasmijn
wereldcyclus op 20-04-2010 21:50
Hoi Jasmijn
 
Alles goed ?
 
 
Groet Wim
Jasmijn op 21-04-2010 15:43
Hoi hoi Wim,
 
Met mij wel. Al even niets meer van je gehoord.
(Nou ben ik eerlijk gezegd ook niet meer bij jou langs geweest).
 
Ik wens je een fijn weekend toe. Het word mooi weer, dus dat wordt genieten.
 
Groetjes.
 
Jasmijn
wereldcyclus op 11-05-2010 19:34
Op die heuvel daarginds
Johannes de Heer 836
Zangbundellied 148

Op die heuvel daarginds, stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis is voor ons, toch het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

Refrein:
'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer' komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

O, dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad,
heeft een wond're bekoring en macht.
Want Gods Zoon liet Zijn troon, Hij droeg smaadheid en hoon,
om de vreugd' die dat kruis voor ons bracht.
Refrein.

Van dat ruwhouten kruis, met het bloed van Gods Zoon,
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd.
Vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht,
voor een ieder die in Hem gelooft.
Refrein.

Help mij Heer', aan dat kruis, trouw te zijn tot de dood,
ook als hier smaad en spot is mijn loon.
Want dat kruis droeg de straf, nam de schuld van mij af,
't werd de toegang voor mij tot Gods troon.
Refrein.
 
 
Groet,
Wim
 
PS: Wat is jouw site mooi!
op 11-05-2010 19:48
Hoi Wim,
 
wat een leuke reactie. Dank je wel.
Bedankt voor je mooie lied. geweldige tekst.
Ik kom morgen even bij je buurten.
Heb nu weinig tijd.
 
Groetjes
 
Jasmijn
wereldcyclus op 15-06-2010 18:38
Gezang 1841
De Heer is mijn herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij gelijden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

2
De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m', als ik wankel,
Hij draagt m', als ik viel.

3
De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf
met grimmige kaken,
geen schrik zal mij naken.
O Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

4
De Heer is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

5
De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m' altijd.
Wim
 
PS: groeten van mij
Jasmijn op 16-06-2010 11:12
Is een schitterdend lied met een mooie tekst.
Passend op deze site.
Dank je wel!
Dit lied doet me ook denken aan mijn jeugd.
Deze zongen we altijd bij ons in de kerk (ik ben gereformeerd opgevoed.)
 
Ik zoek ook wat voor jou en als ik wat gevonden heb kom ik bij je langs.
 
Groet van Jasmijn
nwoenwr op 24-06-2010 17:45
Ps 105 :5
 
 
God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.
Met vriendelijke groet,
Anti-Nwo enWereldreligie
 
 
bijbelstudiegroep op 27-09-2010 12:24
Broeders en zusters in de Heer
 
Op 17 augustus jlzijn we begonnen met een Bijbelstudiegroepje.
 
Je kunt jouw visie geven over diverse onderwerpen!
 
Wie doet er mee?
 
In Christus verbonden!
 
Groet Wim
op 27-09-2010 16:14
Hoi Wim,
Ik kom zeker bij je langs.
Maar... om mee te doen.
momenteel heb ik het heel druk.
Ik zit zelfs amper meer op mijn eigen sites.
 
Heel veel van god's Zegen wens ik je toe met dir initiatief.
En ik kom zeker nog wel langs.
 
Groet van Jasmijn
diesel op 18-03-2011 10:42
 
 
save the dog
giro 89090890
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl