Hiding Place
Categorieën
Hiding Place!
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij Jezus ben je altijd welkom.
 
Bij Hem ben je veilig.
 
 
 
 
 
U bent een Hiding place
 
Een Schuilplaats in gevaren.
 
Bij  U mag je komen
 
 als je het moeilijk hebt
 
U zorgt voor ons
 
U  houdt van ons
 
U  gaf Uw Leven
 
voor een ieder van ons.
 
 
 
 
Jezus is het Licht
 
van de wereld.
 
Laat je hart vullen met
 
Zijn Licht en Leven.
 
 
 
 
  
 
Jezus beschermt jou:
    
Vader, ik mag bij U zijn
 
Onder Uw vleugelen
 
Onder uw hoede
 
wees als een Vader voor mij
 
Verlaat mij nooit
 
Ik kan echt niet meer zonder U
 
U bent alles voor mij
 
U bent mijn hele leven
 
Ik wil voor eewig in U zijn
 
In Uw armen vertoeven
 
Bedek me met Uw warmte
 
Amen                  
 
 Tears of Love Pictures, Images and Photos
 
  
 
 
 
   
Photobucket
 
  
 
  
U bent de Redder van de Wereld
 
Het Lam van God
 
U hebt voor Eeuwig
 
Overwonnen
 
Arend
 
 
 
    
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
Schuil bij Hem
 
als je het moeiljk hebt.
 
Hij is er voor je.
 
Bij Hem kun je altijd terecht
 
en ben je altijd welkom.
 
 
  
 
   
Hij wil je Vriend zijn
 
Hij wil dat je je hart aan Hem overgeeft
 
Zodat Hij voor je kan zorgen
 
en je beschermen
 
  
 
 
  
 
  
Bij Jezus ben je veilig.
 
Hij redt jou in je diepste nood
 
als je Hem aanroept.
 
 
 
Smaller Jesus Walking on Water Pictures, Images and Photos
 
   
 
   
 
 
 
   
 
 
  
Jezus pleit voor ons
 
bij Zijn Hemelse Vader
 
die ook onze Vader is.
 
 
    
 Jezus is de Weg,
 
de Waarheid en het Leven.
 
Hij is de Opgestane Heer.
 
Hij heeft de dood overwonnen.
 
 
 
 
 
 
Laatste reacties
Laatste artikelen
 
 
 
 
 
 
 
 
Barmhartigheid
 
Mattheus 5: 1-5
Jezus noemt hier de kwaliteiten op van diegene die in een recht relatie ot Hem staan, door geloof en volkomen vertrouwen in Hem.
Dit zijn innerlijke kwaliteiten, t.o.v. uiterlijke kwaliteiten, die zijn het product van het Farizeese gevoel van rechtvaardiging.
 
Vs 7 Gezegend zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ontvangen.
 
Makarios betekent vanuit het Grieks vertaald: zegen. Het betekent volkomen verzadigd te zijn. De bevredigende vreugde is het resultaat van de inwoning van Christus. Het is “meer” dan gelukkig zijn want dat hangt af van uiterlijke omstandigheden.
 
Eleemon (from “eleos”) betekent vanuit het Grieks vertaald: barmhartig
Eleos kan een houding of plaats aanduiden, maar ook een hartsgesteldheid, meestal drukt dat zich uit in medelijden , iets wat je doet uit mededogen voor een ander zodat de pijn en het lijden verzacht wordt.
 
Genade is Gods houding t.o.v. de wettelozen en de schuldigen
Barmhartigheid is Gods houding t.o.v. diegene die in benauwdheid verkeren.
 
Daden van barmhartigheid:
 
Jacobus 2:13 Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem, die geen barmhartigheid bewezen heeft.
 
Mattheus 9:13 Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil ik en geen offerande, want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
 
Matteus 23:23 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, de dillen en de komijn, en gij hebt het belangrijkste van de wet verwaarloosd: het oordeel , de barmhartigheid en de trouw..
 
De barmhartigen verlenen barmhartigheid aan anderen, zo bewijzen zij Gods barmhartigheid die aan hun verleent wordt..Zij zullen barmhartigheid van God en anderen ontvangen.
 
Mediteer over de bovengenoemde versen en vraag God om heel persoonlijk tot jou te spreken.
 
Laten we beginnen door VOLKOMEN vergeving te verlenen aan diegene die ons hebben gekwetst, als een daad van barmhartigheid .
Een VOLKOMEN loslaten zonder daarin terughoudend te zijn.
Gezegend zijn de barmhartigen want zij zullen barmhartigheid ontvangen.
 
 
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 

Gebed om Vrede

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:
- dat ik, waar haat is, liefde breng;
- waar schuld is, vergeving;
- waar tweedracht is: eenheid;
- waar dwaling is: waarheid;
- waar twijfel is: geloof;
- waar wanhoop is: hoop;
- waar duister is: licht;
- waar narigheid is: blijheid.
Geef, dat ik zoek
niet zozeer getroost te wórden, als wel te troosten;
niet zozeer begrepen te wórden, als wel te begrijpen;
niet zozeer bemind te wórden, als wel te beminnen.
Want wie geeft, ontvangt;
wie zichzelf vergeet, vindt zichzelf;

wie vergeeft, wordt vergeven;
wie sterft, krijgt eeuwig leven.
Amen.
 
 
 
Lees meer...   (2 reacties)
 
 
 
 
 
 
 
Come and Rest
 
My child, my precious one
You are so special to Me
You were made with utmost care
I knit you together in a secret place
I placed within you wondrous dreams
I tenderly molded each part
I have loved you with a holy love
There is nothing that can change
The way I feel about you
My heart breaks when yours does
I feel your pain,
I cry your tears
I long to hold you within My arms
I long to heal your deepest wounds
I yearn to be your closest friend
I would cradle you in my embrace
As a mother cradles her child
I watch each step you take
I cry when you suffer
I applaud when you triumph
I sing joyously when you turn to Me
I smile when you tell Me
Of your hopes and dreams
I so long to give to you
The many blessings I have stored up
I desire to fill your thoughts,
Your time,
your heart
With My holy loveI am calling you
tenderly to My side
Come, come dwell in My shelter
Come and drink from My wells
Take My hand,
let Me lead you
I am the fulfillment of all your desires
Without Me you are incomplete
Let Me give you comfort
Let Me ease your pain
Come, come and rest
Come, let Me give you consolation
Come and let me heal your heart
Come and let me calm your fears
Come, rest quietly at My feet.
 
 
Jesus Christ
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven,
van wie de zonden worden bedekt.
Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt,
als in zijn geest geen spoor van bedrog is.
 
Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg,
kreunend leed ik, de hele dag.
Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht,
mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. sela
 
Toen beleed ik u mijn zonde,
ik dekte mijn schuld niet toe,
ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ –
en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela
 
Laten uw getrouwen dus tot u bidden
als zij in zichzelf een zonde vinden. 
Stormt dan een vloed van water aan,
die zal hen niet bereiken.
 
Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood
en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
 
‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.
Wees niet redeloos als paarden of ezels
die met bit en toom worden bedwongen,
dan zal geen kwaad je treffen.’
 
10 Een slecht mens heeft veel leed te verduren,
maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde omringd.
11 Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich,
zing het uit, allen die oprecht zijn van hart.
 
Psalm 32 NBV
 
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus
 
 
Een weg moest Hij gaan als Koning Knecht
De Weg te zijn, door onze schuld te dragen
 
Een waarheid die Hij als mens door Zijn leven liet zien.
De Waarheid te zijn die zich overgaf en aan liet klagen
 
Jezus die de weg naar de Vader heeft bereid
Voor de mensheid die het Leven was kwijtgeraakt
 
Jazus die de relatie tussen mens en God herstelde
En de mens die dat aanvaardt weer Mens heeft gemaakt
 
Die Jezus zegt ook vandaag  Ik ben de Weg en de Waarheid
Durf verder te kijken dan naar de kribbe en het kruis
 
Ik ben jouw Weg en ben voor jou het Leven
Pak Mijn Hand, dan bereng Ik je bij Mijn Vader thuis.
 
 
 
 
Lees meer...

 

Do you wonder if he knows who you are?
Do you wonder if he knows the secret pleadings of your heart.
He has numbered every sand of the sea.
And he longs for you to know that he believes,
In you.

Can you feel a quiet power from above?
Can you feel his strenght suraund you when your own is not enough?
He has blessed you with his spirit from on high,
And he longs for you to know it lives inside,
Of you.
Oh be true.

Daughter of a king,
The fathers royalty.
Heir to his divinety.
He's calling your name,
To come and take your place,
Before his throne.
He has always known,
What he created you to be:
Daughter of a king.

He holds the promesis of all eternety.
Raise to claim the nobel birthright you where send here to recieve.
He has loved you since you lived with him up high.
And he longs for you to know it lives inside,
Of you.
Oh be true.

Daughter of a king,
The fathers royalty.
Heir to his divinety.
He's calling your name,
To come and take your place,
Before his throne.
He has always known,
What he created you to be:
Daughter of a king.

Daughters of a king,
The fathers royalty.
Heirs to his divinety.
He's calling our names,
To come and take our places,
Before his throne.
He has always known,
What he created us to be:
Daughters of a king.

 
Tears of Love Pictures, Images and Photos
 
 
 

Lees meer...

 
 
 
Mary did you know, that your baby boy
Would one day walk on water?
Mary did you know, that your baby boy
Would save our sons and daughters?

Did you know, that your baby boy
Has come to make you new?
This Child that you delivered,
Will soon deliver you!

Mary did you know, that your baby boy
Will give sight to the blind man?
Mary did you know, that your baby boy
Would calm a storm with His hand?

Did you know, that your baby boy
Has walked where angels trod
And when you kiss your little baby,
You've kissed the face of God?
Oh, Mary did you know?
Mary did you know?

The blind will see, the deaf will hear,
The dead will live again,
The lame will leap, the dumb will speak
Praises of the Lamb?

Mary did you know, that your baby boy
Is Lord of all creation?
Mary did you know, that your baby boy
Will one day rule the nations?

Did you know, that your baby boy
Was Heaven's perfect Lamb?
And this sleeping Child you're holding
Is the Great I AM
 

~ Words by Mark Lowry ~
~ Music by Buddy Greene ~

 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
Feest van licht en vrede

Kerstfeest, feest van licht en vrede
feest van, geven, aan elkaar,
deel elkaar wat warmte mede
en maak een feestelijk gebaar.
Kerstfeest, 't feest van onze Here
eens geboren in een stal,
wijzen kwamen Hem vereren,
herders knielden, overal.

Eng'lenkoren kwamen zingen
vrede op aard en Gode zij 'd eer
en de herders, zie zij gingen
en knielden voor de Koning neer.
Die Koning lag op stro, in doeken
nergens was een plekje vrij,
en nog steeds is Hij aan't zoeken
naar een plaatsje bij jou en bij mij.

Ach, zo dikwijls in dit leven
hebben wij geen tijd voor Hem,
Heer, gebruik de stal maar even
net als toen, in Bethlehem.
Er zijn zoveel andere dingen
die wij moeten doen, steeds weer
en al zóúden eng'len zingen,
misschien horen wij 't niet meer.

Kerstfeest, tijd om na te denken
waar we toch mee bezig zijn,
tijd om Hem die plaats te schenken,
die Hij verdiende, in Zijn pijn.
Jezus, 't Kind gehuld in doeken
werd de Man van Golgotha,
die elkéén van ons kwam zoeken
om te schenken, Zijn gena.

Voor ons heeft Hij een plaats bereid
in het eeuwig Vaderhuis,
Hij zegt nooit: "Ik heb geen tijd"
voor ons stierf Hij daar aan dat kruis.

Jezus, Koning van mijn hart
eenmaal kwam U op deez' aard
en U droeg er zoveel smart,
daarom bent U 't meer dan waard
dat wij U de glorie geven,
alle lofprijs, alle eer.
U bent de Koning van ons leven
kom en neem Uw plaats o Heer.
 
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl